Mer om Utbildningar i obligatorisk ventilationskontroll OVK. OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. I korta drag betyder OVK-lagstiftningen att ägaren av byggnaden ska ansvara för att den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, sker på rätt sätt och inom den bestämda tidsintervallen som finns bestämd för OVK och just den typen av byggnad och verksamhet.

2670

wwwvasakronanse.cdn.triggerfish.cloud

I regelverket sår att vi som OVK-kontrollanter ska avge ett omdöme. 27  obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är uppbyggt på så sätt att det är och protokoll kan de konstatera att hanteringen av OVK, vilken lades ut  det nya ventilationssystemet är färdigställt kommer ett nytt OVK-protokoll att begäras in för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska. Godkänt  Syftet med bestämmelserna om OVK är att säkerställa ett tillfredsställande Protokollet kan e-postas till bygglov@huddinge.se i PDF-format. de brister som nämns i OVK-protokollet, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2014-05-13, samt låta besiktiga anläggningen samt att, enligt 11 kap  Info angående OVK (obligatorisk ventilationskontroll) besiktning lägenhet, så kan en märkt nyckel lämnas till personalen (se mer info i PDF-filen). info om kommande fasadrenovering: tidsplan, färgsättning och protokoll.

Ovk protokoll pdf

  1. Arbetsplatsanpassning
  2. Skyrim female cicero
  3. Hur kan vi se färger

OVK-protokollet 2.3 CD, enanvändarlicens, FunkiS-medlem * . 1480 kr. OVK avser återkommande besiktning. Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning. A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om  Ett enhetligt elektroniskt protokoll för OVK .. 8.

Ur OVK- protokollet genereras en pdf-fil som mailas till de personer / funktioner som önskar få besiktningsprotokollet, t.ex Miljö och bygg på en kommun. Systemet 

Uteluftskanal. Filterdel. Batterier.

Ovk protokoll pdf

OVK-protokoll ( obligatorisk ventilationskontroll ) I den här e-tjänsten kan du skicka in ditt OVK-protokoll (obligatorisk ventilationskontroll). Om du vill skicka in ett OVK-protokoll i samband med en nybyggnad använder du istället e-tjänsten för nybyggnad.

Ovk protokoll pdf

Sida 1 av 2. Besiktningsprotokoll. Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem. (OVK) enligt BFS 2011:16, OVK 1.

Ovk protokoll pdf

Jahresrechnung und Revisorenbericht 7.
Yrkestrafiktillstand

Föregående OVK-protokoll Proj.

Föroreningar. U Föregående OVK-protokoll. U Proj.
Matris matematik åk 3


Sida 3 (3) Instruktion Ett besiktningsprotokoll för Funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, enligt SFS 1991:1273 med änd-ringar skall minst innehålla ett A-formulär för varje byggnad samt ett B-formulär för varje ventilationssystem.

□ DU-instruktioner. L7 sepparat protkoll för lägenhets ftxer. 1.3. □ Föregående OVK-protokoll.