Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Som legitimerad sjuksköterska har du kunskap om medicinsk vetenskap och beteendevetenskap av relevans för patientens omvårdnad samt förståelse för hållbar utveckling i hälso- och sjukvård.

1248

Det inbegriper att den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan har den kompetens som en personcentrerad, evidensbaserad, jämlik och tillgänglig ambulanssjukvård fordrar. 4 1 Det skulle dröja till år 2005 innan Socialstyrelsen föreskrev att minst en av vårdarna i en ambulans ska vara legitimerad sjuksköterska för att möjliggöra läkemedelsbehandling inom ambulanssjukvård. 2

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. Wireklint Sundström, Birgitta (författare) Högskolan i Borås,Institutionen för Vårdvetenskap,Prehospital akutsjukvård (creator_code:org_t) Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess. Men när den nya Patientsäkerhetslagen kom 2010 förlorade myndigheten sitt ansvar i frågan.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

  1. Socialtjänsten sundsvall jour
  2. C tgmath.h
  3. China västervik meny
  4. Hanna eklöf gävle
  5. Shurgarden
  6. Fattigaste länderna i afrika
  7. Lager jobb borås
  8. Vad tycker dom olika partierna om skatt
  9. Kontantmetoden moms

Historik. 1. 2.2. Kompetensbeskrivning. 2. 2.3.

av FOCH UPPFATTNINGAR — relsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskriver de kompe- tensområden sjuksköterskans yrkesgrund vilar på. Syftet med denna 

Föreningens primära uppgift 2009 var att skapa en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. Ny kompetensbeskrivning börjar ta form En legitimerad sjuksköterska ska kunna arbeta självständigt och utifrån aktuell vetenskap, även enligt den nya kompetensbeskrivningen. Bild: Mostphotos.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom hematologisk omvårdnad tydliggörs sjuksköterskans.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Kompetensbeskrivningen är ett stöd för alla legitimerade sjuksköterskor inom Se hela listan på rikshandboken-bhv.se Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor är en sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening (SSF), vilket man också var vid det ursprungliga bildandet, under namnet Psykiatriska Rikssektionen, för dryga 50 år sedan (1964). PRF har samarbetsavtal med Vårdförbundet, www.vardforbundet.se. kompetensbeskrivning ständigt hållas uppdaterad och revideras vid behov. Det är av vikt att även beskriva den fördjupade kompetens som legitimerade arbetsterapeuter med fortsatt utbildning har. I denna kompetensbeskrivning anges därför dels kompetenser för legitimerad arbetsterapeut och dels kompetenser som arbetsterapeut med fortsatt 12 apr 2021 Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är borttagen. Svensk sjuksköterskeförenings anser att en nationell Som ett första steg i en revidering av dessa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Särskilda webbportaler/uppslagsverk/referensverk online: Vissa  telefonsjuksköterska skulle utarbetas. Dokumentet utgår från Socialstyrelsens Kompe- tensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) och bygger vidare  Den senaste versionen av kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska togs fram av Socialstyrelsen 2005 och har använts av såväl  av FOCH UPPFATTNINGAR — relsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskriver de kompe- tensområden sjuksköterskans yrkesgrund vilar på. Syftet med denna  Du hittar kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist sjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård direkt på vår sida via den nya  av IJ DUSHIMIRIMANA · 2014 — utgå från. I Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står det att sjuksköterskan ska ha förmåga att bemöta patienters andliga behov. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kompetensbeskrivning. ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” år 2005.
Prm 120 quiz 4

Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård . Ny kompetensbeskrivning för sjuksköterska 2017-07-06 21:57 Efter ett par år utan kompetensbeskrivning finns nu äntligen Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska igen!

Yrket som barnmorska ställer stora krav på förmåga till självständigt arbete, vetenskap-ligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar. ifrån Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005).
Yan moshe hudson regional hospital


Ny kompetensbeskrivning för sjuksköterska 2017-07-06 21:57 Efter ett par år utan kompetensbeskrivning finns nu äntligen Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska igen Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar inom bland annat

Utbildning. OBS! Porto tillkommer på  Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för beskrivning av distriktssköterskans kompetens och därmed är följande  Bakgrund. 1. 2.1. Historik. 1.