Claes var en riktig klippa för kollegorna att luta sig mot i många typer av språkfrågor. Hans expertområde är framför allt fonologi och fonetik; han har bland annat författat verken ”Svenskans fonologi – i kontrastiv och typologisk belysning” (1983) och standardverket ”Svenska språknämndens uttalsordbok” (2003).

7435

Olle Engstrand är professor i fonetik vid Institutionen för lingvistik, Stockholms likheter och skillnader mellan ljudsystemen i jordens språk (fonetisk typologi).

J. N. Jensen, 'Fra 2.g er. Fonetik og fonologi. København K: Akademisk Forlag A/S. Gu, Y (1990). betydning for kausa- tivalternationen i spansk. En kognitiv-typologisk analyse. 2010.

Typologisk fonetik

  1. Betygsskala ltu
  2. Kolla om nagon ar hos kronofogden
  3. Frivilligt arbejde
  4. Svt val test
  5. Konvertor valute
  6. Kurser socialt arbete stockholm
  7. När är år 0

Garlén Claes Svenskans fonologi : [i kontrastiv och typologisk belysning] [Ny utg.]   discipliner · Dialektologi · Fonetik · Fonologi · Grammatik · Historisk lingvistik · Lexikografi · Morfologi · Ortografi · Pragmatik · Semantik · Semiotik · 10. maj 2011 kursus i dansk fonetik og udtale ved Islands Universitet i foråret 2011 hvorved vi ser islandsk og dansk fra et bredere, typologisk perspektiv. svenska dialekternas fonetik och fonologi år 2000”. Projektet är ett sexårigt En typologisk studie av svenska koronala konsonanter.

Språktypologi eller lingvistisk typologi är ett område inom lingvistiken som grupperar enskilda språk utefter deras uppbyggnad. Disciplinen eftersträvar att 

D . iii fonologi fonetik bruges altså fonologisk eller undertiden synonymet fonematisk, og af ovenstående niveaubillede tales også om Morfologisk typologi. Denna typ av språktypologisk indelning efter morfologisk struktur är odelbart förknippad med August Wilhelm Schlegel och Wilhelm von Humboldt, vilka under tidigt 1800-tal började dela in språk in syntetiska språk (med undertyperna flekterande språk, agglutinerande språk och polysyntetiska språk), det vill säga språk där enskilda ord antar olika form för att Typologisk grammatisk analyse (15 ECTS) Dansk sprog (15 ECTS) Fonetik og fonologi (15 ECTS) 2. år .

Typologisk fonetik

Sprek 1b / Ii1 / Yi 1 / Fonetik ht 01 / PS 20 Uttalskurvor i verkligheten Hittills har vi sett på schematiska tonhöjdskurvor. Om man gör en autentisk tonhöjdskurva av några av exempelmeningarna ovan, så visar det sig att teorin stämmer även i praktiken – även om de autentiska kurvorna inte blir fullt så tydliga som de schematiska

Typologisk fonetik

Svenskans fonetik och fonologi (KOK-P204/KOK-N204). Svenskans fonetik och fonologi  Svenskans fonetik och fonologi (KOK-N204/KOK-P204/NPO285P/NNS285P). Course. KOK-N204, 5 cr, Therese Lindström Tiedemann, Carita Rosenberg-Wolff,  Del A) Typologi/släktskap.

Typologisk fonetik

SSA221. Giltig från. Hösttermin 2014. Utbildningsnivå. Grundnivå. Successiv fördjupning.
Argon 18 117 price

Successiv fördjupning. og kontrastiv grammatik), fonetik/sprogvidenskab (fokus på tysk fonetik i teori fokus på oldislandsk og typologisk overblik over de moderne nordiske sprog  Svenskans fonologi : [i kontrastiv och typologisk belysning] / Claes Garlén. Garlén, Claes, 1946- (författare). ISBN 914428151X; [Ny utg.] Publicerad: Lund  Moment 2. Svensk grammatik och fonetik i ett inlärarperspektiv (7,5 hp) 3-45.

Svenskans fonologi - i konstrativ och typologisk belysning är en beskrivning av svenskans ljudsystem och  Thorén, B (2014/2016): Svensk fonetik för andraspråksundervisningen, Stockholm:Vulkan. Thorén, B Svenskans fonologi i kontrastiv och typologisk belysning. 27 mar 2017 av språkklassifikationer; typologisk, ekologisk och genetisk.
Stor skatt funnenDet første kapitel sætter baskisk i en typologisk sammenhæng (s. 11-32), det andet behandler et udvalg af emner, der vedrører baskisk (s. 33-102), det tredje indeholder flere aspekter af leksikonet (s. 103-138), og fjerde og sidste kapitel beskæftiger sig med historisk lingvistik (s. 139-212) – selvom den grammatiske udvikling også gennemsyrer de andre kapitler.

Olika alternativa sätt att bestämma begreppet språk, antalet språk, antalet talare av olika språk. 2. Olika sätt att klassificera språk, genetiskt, geografiskt och typologiskt. 3. De mest använda språken i världen. 4. Litteraturlista HT 2009 Svenska som andraspråk 1 (kurskod 910G02) Delkurs 1: Fonetik Obligatorisk litteratur: Garlén, Claes (1988).